×
×

ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းဖြင့် လူစီးတွဲ/ဘရိတ်တွဲတို့ဖွဲ့ဆင်လျက် ပုဂံ-ကျောက်ပန်းတောင်းခရီးစဉ်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက် အကျိူ းတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို စိတ်၀င်စားသူများအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ြမန် မာ့ မီး ရ ထား

 

ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းဖြင့်  လူစီးတွဲ/ဘရိတ်တွဲတို့ဖွဲ့ဆင်လျက်

ပုဂံ-ကျောက်ပန်းတောင်းခရီးစဥ်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်

အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို စိတ်ဝင်စားသူများအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

(Expression of Interest)

 

၁။      မြန်မာ့မီးရထားသည်ပြုပြင်ပြီးဖြစ်သော ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းဖြင့် လူစီးအထက်တန်းတွဲ/ဘရိတ်တွဲတို့ဖြင့် ဖွဲ့ဆင်လျက် ပုဂံ-ကျောက်ပန်းတောင်း-ပုဂံခရီးစဥ်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက် အထူးရထားခရီးစဥ်ကို စင်းလုံးငှားစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ဝင်စားသူ ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။      စိတ်ဝင်စားသူ ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများသည် စိတ်ဝင်စားမှု ဖော်ပြခြင်းလျှောက်လွှာ(Expression of Interest)တွင် ဆောင်ရွက်လိုသည့်လုပ်ငန်းစဥ်အား အဆိုပြုဖော်ပြလျက် အောက်ပါအထောက်အထား၊ အချက်အလက်များနှင့်အတူ မြန်မာ့မီးရထားရုံးချုပ် နေပြည်တော်ဘူတာကြီးသို့     (၇.၅.၂၀၁၄)ရက် (၁၆း၀၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

(က)    ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်အမည်နှင့် အဖွဲ့အစည်းအမည်(မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ဖြစ်ရမည်)

(ခ)     နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်(မိတ္တူပူးတွဲ) နှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

(ဂ)     ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့် ထုတ်ပေးသည့်ရက်စွဲ(မိတ္တူပူးတွဲ)

(ဃ)    လုပ်ငန်းလိုင်စင်(မိတ္တူပူးတွဲ)

(င)     လုပ်ငန်းတည်နေရာ(လိပ်စာအပြည့်အစုံ)

(စ)     ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးသည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအသေးစိတ်

(ဆ)    ဘဏ္ဍာရေးခိုင်မာမှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား(မိတ္တူပူးတွဲ)

(ဇ)     ရထားမောင်းနှင်ရေးအတွက် အဓိကကျသော Furnace Oil (FO) နှင့် Hard Grease ကို မြန်မာ့မီးရထားသို့ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးမည့်အစီအစဥ်

(ဈ)     ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းနှင့် တွဲများအား ပုဂံဘူတာ၌ ထိန်းသိမ်းထားရှိမည့်အစီအစဥ်နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဥ်

(ည)    ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သော ပြည်တွင်း/ပြည်ပနေရာများသို့ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ အသုံးပြု၍ Marketingပြုလုပ်မည့်အစီအစဥ်

(ဋ)     ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းအစီအမံ(Conceptual Plan)

၃။      အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါတယ်လီဖုန်းနံပါတ် များသို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

          ၀၆၇ - ၇၇၀၈၁

          ၀၆၇ - ၇၇၁၁၈

 

 

Restricted access