×
×

( ၈.၈.၂၀၁၇) ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန မြန်မာ့မီးရထား တင်ဒါပိတ်ရက် ပြင်ဆင်ခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန

 မြန်မာ့မီးရထား

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

၁။  အောက်ပါ လုပ်ငန်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသည်-

  စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

လုပ်ငန်းအမျိုးအမည်

၂၃/မမ/CE

တိုင်းအမှတ်(၂)

ကောလင်းဘူတာတွင် ရဲဝန်ထမ်းနေအိမ်(၆)ခန်းတွဲ (၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၇၂'x၂၀')(အုတ်တိုက်၊သွပ်မိုး၊ကွန်ကရစ်ခင်း)

၂၄/မမ/CE

တိုင်းအမှတ်(၃)

မန္တလေး ဒီဇယ်စက်ခေါင်းရုံ ပစ်ကျင်းအမှတ် (၁)နှင့် (၂)တိုးချဲ့ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း(၂'x၁၂၀'x၃၅'၉")

၂၅/မမ/CE

တိုင်းအမှတ်(၃)

မြို့ဟောင်းတွဲပြင်ရုံ Open Shed အဆောက်အဦး တိုးချဲ့တည်ဆောက် ခြင်းလုပ်ငန်း(၁၀၀'x၃၄')(သံလမ်းတိုင်၊Amcan အမိုး)

၂၆/မမ/CE

တိုင်းအမှတ်(၃)

နောင်ချိုဘူတာတွင် ရဲတပ်သားနေအိမ်(၃)ခန်း(၁)လုံးတွဲ တည်ဆောက် ခြင်းလုပ်ငန်း(၉၆၀ စ/ပေ)(အုတ်တိုက်၊သွပ်မိုး၊ကွန်ကရစ်ခင်း) (၂ခန်းတွဲ အိမ်သာနှင့် မလ္လာကန် အပါအဝင်)

၂၇/မမ/CE

တိုင်းအမှတ်(၃)

မြစ်သား-မင်းစုကြား၊ တံတားအမှတ်(၇၁၈)၁၀၀ ပေ ခန်းဖွင့်ကမ်းကပ် ခုံအမှတ်(၁)ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်း

၂၈/မမ/CE

တိုင်းအမှတ်(၄)

အောင်ပန်းဘူတာအမိုးနှင့် မျက်နှာကျက်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

(၇၀၄၀၀ စ/ပေ)

၂၉/မမ/CE

တိုင်းအမှတ်(၄)

လွိုင်ကော်ဘူတာ အဆောက်အဦးဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း

၃၀/မမ/CE

တိုင်းအမှတ်(၄)

ရွှေညောင်ဘူတာတွင် ရဲဝန်ထမ်း၊ အကြပ်နေအိမ်(၃)ခန်းတွဲ(၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း(၁၄၄၀ စ/ပေ)(အုတ်တိုက်၊သွပ်မိုး၊ကွန်ကရစ်ခင်း) (အိမ်သာနှင့် မိလ္လာကန် အပါအဝင်)

၃၁/မမ/CE

တိုင်းအမှတ်(၇)

ရန်ကုန်တွဲပြင်အလုပ်ရုံ အမိုးများကို Amcan နှင့် ပြုပြင်လဲလှယ်ခြင်း

၁၀

၃၂/မမ/CE

တိုင်းအမှတ်(၇)

အင်းစိန်ဘောလုံးကွင်း ပွဲကြည့်စင်အဆောက်အဦး ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

၁၁

၃၃/မမ/CE

တိုင်းအမှတ်(၇)

မလွှကုန်းစက်ခေါင်းစက်ရုံတွင် M7 ပြုပြင်ရေးရုံ တိုးချဲ့တည်ဆောက် ခြင်း(၄/၂၀'x၁၂')(အုတ်တိုက်၊သွပ်မိုး၊ကွန်ကရစ်ခင်း)

၁၂

၃၄/မမ/CE

တိုင်းအမှတ်(၈)

ပငနှင့် ထင်းရှုးဘူတာကြား မိုင်(၂၂၇/၅-၆)ရှိ တံတားအမှတ်(၁၁၄) ၂၀ပေ Span Slab တံတားအဖြစ် ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

၁၃

၃၅/မမ/CE

တိုင်းအမှတ်(၉)

ဟင်္သာတ-ကြံခင်းလမ်းပိုင်း၊ဟင်္သာတ-ဘုရားကုန်းကြား မိုင်(၁၁၃/၂-၃) ရှိ တံတားအမှတ်(၁၀)(၁/၆')Span Slab တံတားတည်ဆောက်ခြင်း

၁၄

၃၆/မမ/CE

 

အင်းစိန်မြို့ပတ်ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံတွင် (၆ပေ)R.C Box Culvert တံတား တည်ဆောက်ခြင်း

၁၅

၃၇/မမ/CE

 

အင်းစိန်မြို့ပတ် ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံတွင် ရဲဝန်ထမ်းနေအိမ်(၄)ခန်းတွဲ (၁)လုံးဆောက်လုပ်ခြင်း (၄၀'x၂၅'x၁၀') အမြင့် (ရေ၊မီး၊မိလ္လာကန် အပါအဝင်)

၁၆

၃၈/မမ/CE

 

အင်းစိန်မြို့ပတ် ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံတွင် အုတ်ရေမြောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း (၆၀၀ ပေအရှည်)(၆'x၅')

၁၇

၃၉/မမ/CE

 

အင်းစိန်မြို့ပတ် ဒီဇယ်စက်ခေါင်းစက်ရုံတွင် စက်ခေါင်းပြင်ကြီးကြပ်ရေး ရုံးတည်ဆောက်ခြင်း(၂၀'x၂၀')x၁၀' အမြင့်

တင်ဒါပိတ်မည့် နေ့/အချိန်     ၈.၈.၂၀၁၇ (အင်္ဂါနေ့)   (၁၄ : ၃၀)နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများ ကို  အောက်ဖော်ပြပါ ဌာန တွင်  (၇.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့မှစ၍ ရုံးချိန်  အတွင်း ဝယ်ယူနိုင် ကြောင်းနှင့်‌အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 

                             ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊   ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁ လမ်းထိပ်

                             ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊   ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း-294352, 291994

 

Monday, July 10, 2017

Restricted access