×
×

(၇.၉.၂၀၁၇)ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့မီးရထား တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့် တင်ဒါအချက်အလက်ပြင်ဆင်ခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

မြန်မာ့မီးရထား

တင်ဒါပိတ်ရက်နှင့် တင်ဒါအချက်အလက်ပြင်ဆင်ခြင်း

၁။            မြန်မာ့မီးရထားမှ တင်ဒါအမှတ် ၂၆/၃၀/၃၆/ မမ/ပတ/ တည်ဆောက်ပြုပြင်ခြင်း/CE (၂၀၁၇-၂၀၁၈) တင်ဒါ(၃)စောင်၏ တင်ဒါပိတ်ရက် (၈.၈.၂၀၁၇)ဖြင့် တည်ဆောက်ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။

၂။              အဆိုပါတင်ဒါများ၏Drawing များ ထပ်မံဖြည့်စွတ်ပြင်ဆင်သည့်အတွက် တင်ဒါ ပိတ်ရက် အား ၇.၉.၂၀၁၇ (ကြာသပတေးနေ့)(၁၄:၃၀) နာရီသို့ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပါသည်။

                                                  ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊   ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁ လမ်းထိပ်

                                       ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊   ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း-294352, 291994

Sunday, August 6, 2017

Restricted access