×
×

( ၂၀.၆.၂၀၁၇)ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန မြန်မာ့မီးရထား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန

 မြန်မာ့မီးရထား

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ(Open Tender) ခေါ်ယူခြင်း

၁။  အောက်ပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်-

  စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်

၂၆/မမ/CE

ကျောက်မှုန့် (၂၉၄၀)ကျင်း ဝယ်ယူရန်

(က) တိုင်းအမှတ်(၈) မုပ္ပလင်ဘူတာ ရထားတွဲပေါ်အရောက်(၁၇၃၀)ကျင်း

(ခ) တိုင်းအမှတ်(၅) ရေနီဘူတာ ရထားတွဲပေါ်အရောက်(၁၂၁၀)ကျင်း

တင်ဒါပိတ်မည့် နေ့/အချိန်     ၂၀.၆.၂၀၁၇ (အင်္ဂါနေ့)   (၁၄ : ၃၀)နာရီ

၂။      တင်ဒါပုံစံများ ကို  အောက်ဖော်ပြပါ ဌာန တွင်  (၁၂.၆.၂၀၁၇) ရက်နေ့မှစ၍ ရုံးချိန်  အတွင်း ဝယ်ယူနိုင် ကြောင်းနှင့်‌အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၎င်းဌာနသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 

                                    ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊   ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁ လမ်းထိပ်

                                    ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊   ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း-294352,  291994

 

Tuesday, June 13, 2017

Restricted access